Kontakt os

RING I DAG: 46 13 64 64

Vedligeholdelse og service

RÅD ANGÅENDE VEDLIGEHOLDELSE
Da et hævet gulv består af mange flytbare komponenter, især panelerne som lægges ved siden af hinanden, skal gulvet stabilitet derfor vedligeholdes ved at følge disse simple regler:
a) Når møbler, maskineri eller andre tunge genstande flyttes, skal en transportvogn benyttes sammen med mindst 40 mm tykke planker.
b) Hvis man fjerner flere paneler på samme tid, undgå at skabe øer eller lange kanaler og løft kun det antal paneler som er absolut nødvendigt. Efterhånden som arbejdsprocessens færdiggøres, lægges panelerne tilbage indtil alle er lagt på plads.
c) Hævede gulve med stringers er udstyret med pakninger som er fæstet til stringerne, dette giver et tæt undergulv. Det kræver særlig opmærksomhed ikke at skade disse pakninger og skulle det ske skal de udskiftes.
d) Ved installation eller flytning af panelerne skal det udføres med egnet løfteværktøj, brug aldrig mekanisk eller vægttangs værktøjer.
e) Repositionering af panelerne udføres med stor forsigtighed, ved brug af let tryk og ikke med stor kraft trykke panelerne ned i tilfælde af problemer. Kontrollér at de tilstødende panelers position er korrekt.
Hvis problemerne fortsætter, da kontakt Nesites repræsentant i området. Før gulvet lukkes endeligt, skal man sikre sig at eventuelle urenheder er renset væk. Undergulvets rette positionering skal bekræftes, alle skruer skal være tilspændt og pakningerne monteret korrekt.
f) Tag særlig hensyn når paneler med tilbehør flyttes (det vil sige: Riste, Elektriske forbindelser eller gennemføringer o.s.v.) så det ikke tager skade.
g) Når tilskårne paneler flyttes (perimetriske positioner) vær opmærksom på at de bliver re-installeret på samme position.
h) Er det nødvendigt at adskille en del af gulvet, er det tilrådeligt at nummererer panelerne så de kommer til at ligge på samme måde igen.
i) Skal panelerne skæres eller bores til af hensyn til montage af diverse tilbehør, skal det gøres under hensyntagen til afstanden til kanten, for at garanterer den belastningsmæssige ydeevne. Det anbefales at skære eller borer med en mindste afstand til kanten på mindst 100 mm ved brug af passende værktøj.

RENGØRING
En regelmæssig og velegnet rengøring er en forudsætning for at vedligeholde det hævede gulvs karakteristiske egenskaber, derfor skal følgende anbefalinger respekteres:
a) Vand og andre væsker kan bruges på det hævede gulv i moderate mængder, og må ikke ligge så længe på overfladen at det kan sive ned til undergulvet, eller så det i det mindste begrænses til et minimum. Brug en godt vredet klud eller mobbe og vær opmærksom på forskellige former for elektriske installationer og brug ikke vand til rengøring af undergulvet.
b) Brug ikke alkaliske rengøringsmidler, opløsningsmidler, soda eller sæbe og
c) brug ikke pimpsten, sandpapir, grydesvampe af metal eller andre former for slibemidler.
d) Hvis man behøver at bruge voks eller andre beskyttende behandlinger, er det tilrådeligt at prøve på et lille område af det hævede gulv hvor det så vidt muligt ikke er for synligt.
e) Voks der indeholder luftfortrængningsmidler, additiver for glans eller parfume er skadelig.
f) Når gulvet har specielle elektriske egenskaber (antistatisk), skal det tages i betragtning at syntetisk voks generelt er isolerende. Vær derfor sikker på at den benyttede voks er velegnet (antistatisk) for at bevare gulvets elektriske egenskaber.

FOR ALLE BEÆGNINGER (UNDTAGET TÆPPER)
- Lige efter installationen vaskes gulvet grundigt med varmt vand tilsat en normal mængde vaskemiddel som foreskrevet af producenten med en klud eller mobbe godt opvredet.
- Gentag denne arbejdsgang efter kort tid (10 min.)
- Tør gulvet fuldstændig med en ren tør lud eller mobbe.
- Når gulvet er behandlet med en velegnet voks, kan der efter få timer forløb, dægges til med filt eller andet egnet underlag.
- Hvis det ønskes (men absolut ikke anbefalet på plastik laminat) kan et tyndt lag voks af god kvalitet, som aldrig må indeholde opløsningsmidler eller parfume, påføres med håndkraft.

Daglig rengøring
- Ved fjernelse af støv bruges en støvsuger.
- Når glansen på gulvet skal friskes op, poleres gulvet med polermaskine påmonteret velegnet filt.
- Når det er nødvendigt kan gulvets voksbelægning vedligeholdes men kun med en flydende voks af god kvalitet i små mængder.
- Påfør voksen og hvis det er nødvendigt efter at gulvet er tørt, kan gulvet tørres af med en fugtig klud.
- For at opnå det bedste resultat, bruges en lille mængde af flydende emulsion af voks blandet med vand.

Tæppebelægning - Straks efter at installationen er færdiggjort, skal gulvet støvsuges grundigt. Nålefilt tæppe støvsuges med et børste mundstykke (ikke et glat mundstykke), Bouclé eller Velour tæpper med et mundstykke med valse (glat mundstykke).

Ekstraordinær rengøring
Fjernelse af pletter

Gælder alle slags belægninger inklusiv tæpper:
- Overfladiske pletter og afskalning, brændemærker efter Cigaretter og tændstikker med mere, kan fjernes ved at bruge en fin skurevamp (Ikke på Laminat). Når det vaskes med en fugtig klud skal det tørres og efter poleres. (Ikke på Laminat)

Gælder tæppebelægning:
- Fjernelse af pletter på et lille område udføres ved at bruge en velegnet tør skum plet fjerner som er tilgængelig på markedet og følg producentens anvisning. Det er særdeles vigtigt at alle pletter fjernes med det samme.
- Tør skum vask anbefales en gang om året. Brug ikke en normal tæpperensemaskine.

Note:
Brossi påtager sig intet ansvar for skader ved forkert brug.
Brossi forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne uden forudgående varsel.

Telefon: 46 13 64 64 - Fax: 46 13 64 10 - Email: brossi@brossi.dk - Adresse: Fløjterupvej 11, 4030 Tune - CVR: 30710746

© Copyright 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Webdesign: Sharperbox