Kontakt os

RING I DAG: 46 13 64 64

Syn og Skøn - Uvildig Rådgivning

Tit står bygherren med det problem om man skal anlægge en sag eller ej. Når byggeriet ikke går som det skal, og man ikke er enig med entreprenøren, kan vi gå ind og fortælle hvad der er ret og rimeligt, om arbejdet er udført korrekt og efter god håndværksskik.

Vi ser på hvordan man definerer fejl, mangler og følgeskader, Hvem bærer ansvaret, under hvilke omstændigheder, og hvilke rettigheder og pligter påhviler henholdsvis entreprenør og bygherre? – Ved en mangel forstår man simpelthen, at et arbejde ikke er udført som aftalt. Så det, der er helt afgørende i forhold til begrebet hvad en mangel er, hvad parterne har aftalt. Her er det vigtigt der ligger et skriftligt aftalegrundlag.

Hvis der viser sig at være mangler ved det udførte arbejde, giver det både kunden og entreprenøren nogle rettigheder. Er du i tvivl om arbejdets beskaffenhed, om det er udført korrekt kan Du kontakte os og vi kan besigtige de punkter Du er i tvivl om. Du kan enten få vurderingen på stedet eller som en skriftlig rapport.

Snakken mellem bygherre og entreprenør med en byggesagkyndig i midten bliver også mere saglig og 100% byggeteknisk. Entreprenøren ved godt, at de ikke kan snakke en byggesagkyndig af, som de kan med en ikke-sagkyndig bygherre, og derfor forløber sagen ofte meget nemmere, når der sidder en byggesagkyndig i midten.
Problemer med soklen

Telefon: 46 13 64 64 - Fax: 46 13 64 10 - Email: brossi@brossi.dk - Adresse: Fløjterupvej 11, 4030 Tune - CVR: 30710746

© Copyright 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Webdesign: Sharperbox