Kontakt os

RING I DAG: 46 13 64 64

Tesknisk beskrivelse

Gulv panelerne er understøttet af et konstruktionsteknisk understel bestående af piedestaler og stringers med elektrostatisk ledende pakninger. Dette understel giver en konstruktionsmæssig støtte til ventilatorer og ventilationsriste hvor gulvpanelerne er skåret til så de passer i gulvarealet.

Når gulvarealet er godkendt kan piedestal højden bestemmes ud fra den færdige gulvhøjde. Under- gulvet er nu forberedt i overensstemmelse med det aftalte program ved først at forsegle med et PVA tætningsmiddel eller noget tilsvarende. Derefter afmærkes i større eller mindre grad efter behov for at definerer piedestalernes position. Dette letter installationen af gulvet. Ingen andre håndværkere kan arbejde på stedet når installationen af gulvet begynder. Ingen må belaste gulvet før 48 timer efter færdiggørelsen. Bliver dette behov ikke respekteret, vil det resultere en forringelse af det færdige resultat.

Hvor det er muligt vil montørerne opdele installationen så det er muligt for andre håndværkere at fortætte deres arbejde uden for mange afbrydelser. Dog skal de grundlæggende ting som beton arbejde og oppudsning være endeligt afsluttet før gulvarbejdet kan påbegyndes.

Tomrummet under gulvpanelerne vil være en service zone for elektronik og netværkssystemer samt konditioneret luft. Det er derfor i brugernes interesse at området holdes rent for støv og forurening før installationen af gulvet påbegyndes.

Så snart gulvet er lagt, kan det monteres med ventilatorer, luftkanaler og udluftningsriste sammen med brand og adskillelses barrierer.

Telefon: 46 13 64 64 - Fax: 46 13 64 10 - Email: brossi@brossi.dk - Adresse: Fløjterupvej 11, 4030 Tune - CVR: 30710746

© Copyright 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Webdesign: Sharperbox