Kontakt os

RING I DAG: 46 13 64 64

Garanti og Forsikring

DANSK HÅNDVÆRK GARANTIORDNING
Dansk Håndværk ønsker at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk og derfor har vi – som en ekstra sikkerhed for dig som kunde – DANSK HÅNDVÆRK GARANTIORDNING.

Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværksrådets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Dansk Håndværk, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.

Dækker udgifter op til 100.000 kr.
Garantiordningen dækker tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 100.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn – eller i helt særlige tilfælde domstolene.

DANSK HÅNDVÆRK- din sikkerhed for et håndværksmæssigt vel udført snedker- og tømrerarbejde!

FORSIKRING
Vores forsikringsselskab er Top Danmark. Her er vi en person- og /eller tingskade på 10.000.000 kr.


DANSK HÅNDVÆRK GARANTIORDNING

Telefon: 46 13 64 64 - Fax: 46 13 64 10 - Email: brossi@brossi.dk - Adresse: Fløjterupvej 11, 4030 Tune - CVR: 30710746

© Copyright 2015. Alle rettigheder forbeholdes. Webdesign: Sharperbox